ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών
  πληρωμών "Nexi e-Commerce" της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο
  κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας
  μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου
  κλειδιού.
 • All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of "Nexi e-Commerce" of Nexi
  Payments Greece S.A. and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Encryption is a
  way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.
Μετάβαση στο περιεχόμενο